Jubilarissen

Muziekvereniging de Notenkrakers zette op 20 juli 3 jubilarissen in het zonnetje. De vereniging, die dit jaar 50 jaar bestaat, huldigde Bert van der Pas voor zijn 50-jarig lidmaatschap en Elle van der Zanden en Sandra de Wit die 40 jaar lid zijn van de vereniging.

Bert (87) was in 1971 een van de initiatiefnemers van de oprichting van tamboerkorps de Notenkrakers. Hij was onder andere 20 jaar bestuurslid, zat in diverse commissies, was een van de initiatiefnemers voor oprichting van het fanfare orkest in 1975 en blaaskapel De Pierebloazers in 1980. Hij stond mee aan de wieg van de oud papierinzameling, en verrichtte veel hand- en spandiensten voor de vereniging en evenementen. Maar hij heeft vooral ook passie voor muziek maken op de bariton.

Het muziek maken moet Bert sinds kort vanwege zijn gezondheid staken. Hij hoopt daar snel wel weer mee aan de slag te kunnen. Bert is sinds 2000 erelid van de vereniging en in 2007 ontving hij onder andere voor zijn verdiensten voor de Notenkrakers een koninklijke onderscheiding.

Elle en Sandra zijn als 10 jarige vriendinnen in 1981 aan muziekles begonnen. Elle bespeelt sinds die tijd de hoorn. Sandra de bugel. Naast muziek maken zijn beiden ook altijd van de partij om de vereniging mee draaiende te houden en muziekprojecten te organiseren. Vele jaren verzorgden ze samen ook de Krakende Notenkrant, het toenmalige verenigingsblad.

De jubilarissen ontvingen uit de hand van voorzitter Frank Geenen een gouden insigne en oorkonde voor hun langjarig lidmaatschap en inspanning.

Follow me!