Een opleiding voor blaasinstrument of slagwerk wordt in overleg met de leerlingen en ouders ingepland. De wekelijkse muzieklessen vinden plaats in de Stuik.

U kunt uw kind of uzelf aanmelden via onderstaand digitaal formulier als lid van de vereniging en/of voor een muziekopleiding.

Het is altijd mogelijk om een paar proeflessen te volgen. Voor meer informatie over (proef)lessen kunt u contact opnemen met Willemijn Zwanenberg telefoon 06-30610482 of via muziekles@notenkrakersvorstenbosch.nl. 

  Aanmeldingsformulier nieuw Lid en/of Lid/Opleiding Muziekvereniging De Notenkrakers
  NB ons privacyreglement is van toepassing. Lees het onder Contact.
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Met * aangegeven velden zijn velden met verplichte invoer

  Voornaam*
  Achternaam*
  Postcode*
  Huisnummer*
  Straatnaam*
  Woonplaats*
  Geboortedatum*
  Telefoonnummer*
  E-mailadres*
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Ik word lid van* fanfareslagwerkgroepMuziekproject (bv SoNutzz, Proms enz.)Vereniging (onderdeel nog niet bekend) (keuze aanvinken)
  Per datum*

  Ik meld me aan voor een opleiding.
  Indien je je ook voor een opleiding aanmeldt
  Mijn instrument 1ste keuze:
  Mijn instrument 2de keuze:

  De contributie van de vereniging bedraagt € 85,= per kalenderjaar (inclusief gebruik van verenigingsinstrument). Het lesgeld voor een opleiding bedraagt € 52,50 = per half lesjaar. NB leerlingen die nog niet in een orkest spelen betalen € 95,= per halfjaar lidmaatschap+opleiding. Betaling zal plaatsvinden door automatische incasso ten laste van rekening nummer .

  Leden (geldt niet voor een Project) die uitsluitend een eigen instrument gebruiken ontvangen een korting van € 35,= per jaar.
  Ik heb .

  Ik meld me aan als lid voor een Project.
  Van toepassing is een: project.

  Bij beëindiging van het lidmaatschap en/of opleiding wordt inning van contributie/lesgeld per eerstvolgende halfjaarmoment beëindigd.
  Ik ga akkoord met automatische incasso ja

  Heb je nog opmerkingen, geef ze hier dan weer. Wij nemen zo snel als mogelijk contact op met je.