muziekstandaardU kunt de muziekvereniging op verschillende manieren financieel ondersteunen. Het in stand houden van een muziekvereniging is kostbaar. Instrumenten kunnen niet oneindig mee en vragen regelmatig onderhoud. Ook de kostuums zijn kostbaar en zijn er kosten verbonden aan inhuur van vakdocenten en dirigenten.

Naast contributie van de leden en subsidie via de gemeente maken ondersteuningsbijdragen en inkomsten uit inzamelingsacties de begroting van de vereniging sluitend.

Oud papier

Iedere eerste donderdag van de maand komen we in de bebouwde kom langs voor oud papier. In het buitengebied doen we dat op zaterdag om de twee maanden. De ophaaldata staan steeds op het parochieblad. Zet u het tijdig en goed ingepakt aan de weg. U bespaart op de kosten voor afvalinzameling. Wij verkopen het papier als grondstof weer door. Dat doen we nu al meer dan 40 jaar. Voor vragen of opmerkingen over de papierinzameling kunt u contact opnemen met oudpapier(at)notenkrakersvorstenbosch.nl.

Oude metalen

Twee keer per jaar (voor- en najaar) komen we bij u langs om u van oude metalen te verlossen. Oud ijzer, koper, zink, lood, rvs, aluminium, kabels, accu’s, electromotoren enz. hebben we graag. Volg de berichtgeving op het parochieblad en de speciale huis aan huis flyer voor de exacte datum. Voor vragen, opmerkingen en aanmelden of heeft u bijzondere partijen, neem dan contact op met oudemetalen(at)notenkrakersvorstenbosch.nl.

Vriend van de Notenkrakers

U kunt Vriend worden van de Notenkrakers. Voor een bijdrage van minimaal € 50,= per jaar nemen wij u op in ons bestand “Vriend van de Notenkrakers”. Wij houden u op de hoogte van ontwikkelingen binnen de vereniging en u ontvangt uitnodigingen voor de concerten en muzikale optredens van de vereniging.  U kunt vriend worden door € 50,= over te maken op rekeningnummer NL36 RABO 0155 293 206 t.n.v. Muziekvereniging Notenkrakers o.v.v. Vriend. Voor meer informatie, neem contact op met bestuur(at)notenkrakersvorstenbosch.nl.

Donateur

Met een eenmalige donatie kunt u de vereniging ook steunen.  Een bijdrage maakt u over op rekeningnummer NL36 RABO 0155 293 206 t.n.v. Muziekvereniging Notenkrakers o.v.v. Donatie. Voor meer informatie, neem contact op met bestuur(at)notenkrakersvorstenbosch.nl.

Sponsor

Het is ook mogelijk om sponsor te worden van een van onze evenementen, een van de orkesten of via onze website. Graag bepalen we met u een passende vorm. Neem gerust contact op met voorzitter(at)notenkrakersvorstenbosch.nl voor een nadere afspraak.

NB vervang (at) door @