Muziekvereniging Notenkrakers Vorstenbosch hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. In dit privacy beleid geven we heldere en transparante informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om de privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Muziekvereniging Notenkrakers houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van de rechten omtrent persoonsgegevens, eenieder hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Muziekvereniging zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. Indien er na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen zijn hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Muziekvereniging Notenkrakers maakt soms beelden (foto/film) van concerten, evenementen en activiteiten die worden gedeeld op de website en via social media. Mocht u het niet op prijs stellen om in beeld te komen, verzoeken wij u dit kenbaar te maken bij een aanwezig bestuurslid van de Muziekvereniging.

Verwerking van persoonsgegevens

Persoonsgegevens van leden, vrienden en sponsors worden door Muziekvereniging Notenkrakers verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;
 • Communicatie over ontwikkelingen, activiteiten of anderzijds informatie met betrekking op de vereniging.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Muziekvereniging Notenkrakers de volgende persoonsgegevens van u vragen bij inschrijving als lid of aanmelding als vriend/sponsor:

 • Voor- en Achternaam
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer(s);
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum

De persoonsgegevens worden opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de periode van het lidmaatschap en zal tot een maximum van 7 jaar worden opgeslagen.

Heeft u vragen, verzoeken wij u vriendelijk deze schriftelijk aan ons toe te zenden via: bestuur@notenkrakersvorstenbosch.nl