Twee jubilarissen bij de Notenkrakers

Tijdens het zomeravond concert op dinsdag 11 juli zijn twee leden van de fanfare in het zonnetje gezet. Willemijn Zwanenberg-van Dommelen is 25 jaar lid van de vereniging, Jos van Dijk 40 jaar. Beiden ontvingen uit hand van de voorzitter van de Bond van Brabantse Muziekverenigingen een insigne en oorkonde voor hun brede inzet voor de muziek en muziekvereniging.

Willemijn is naast muzikant voorzitter van de stichting Muziekdependance die de opleidingen verzorgt voor de muziekvereniging, leider van de Pierebloazers en voorziztter van de muziekcommissie.
Jos is naast muzikant voorzitter van de organisatie voor het Muziekspektakel Proms 2017.

De vereniging zette de feestvreugde nog luister bij met een lang zal ze leven en een bos bloemen.

Follow me!