Zie Muziekfabriek

Stichting Muziekdependance Vorstenbosch verzorgt de opleidingen voor muziekvereniging de Notenkrakers.

De opleidingen worden in overleg met de leerlingen en ouders ingepland. De wekelijkse muzieklessen van in principe 20 minuten vinden plaats in de Stuik.

U kunt uw kind of uzelf aanmelding via onderstaand digitaal formulier.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Willemijn Zwanenberg telefoon 0413-377845 of via willemijn_van_dommelen@hotmail.com.

  AANMELDINGSFORMULIER NIEUW LID DE NOTENKRAKERS
  NB ons privacyreglement is van toepassing. Lees het onder Contact.
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Met * aangegeven velden zijn verplichte velden

  Achternaam*
  Voornaam*
  Postcode*
  Woonplaats*
  Geboortedatum*
  Telefoonnummer*
  Je e-mailadres*
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Ik word lid van* fanfareslagwerkgroeppierebloazers (keuze aanvinken)
  Per datum*
  Mijn instrument 1ste keuze:
  Mijn instrument 2de keuze:

  De contributie van de vereniging bedraagt € 85,= per kalenderjaar. Het lesgeld bedraagt € 105,= per lesjaar. Betaling zal plaatsvinden door
  automatische incasso ten laste van rekening nummer (IBAN) . Bij beëindiging van het lidmaatschap en/of opleiding wordt inning van contributie/lesgeld per eerstvolgende halfjaarmoment beëindigd.
  Ik ga akkoord met automatische incasso ja

  Heb je nog opmerkingen, geef ze hier dan weer. Wij nemen zo snel als mogelijk contact op met je.