Zie Muziekfabriek

Een opleidingen voor blaasinstrument of slagwerk wordt in overleg met de leerlingen en ouders ingepland. De wekelijkse muzieklessen vinden plaats in de Stuik.

U kunt uw kind of uzelf aanmelding via onderstaand digitaal formulier als lid van de vereniging of voor een muziekopleiding..

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Willemijn Zwanenberg telefoon 0413-377845 of via willemijn_van_dommelen@hotmail.com.

  AANMELDINGSFORMULIER NIEUW LID en/of LID/OPLEIDING DE NOTENKRAKERS
  NB ons privacyreglement is van toepassing. Lees het onder Contact.
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Met * aangegeven velden zijn verplichte velden

  Achternaam*
  Voornaam*
  Postcode*
  Woonplaats*
  Geboortedatum*
  Telefoonnummer*
  E-mailadres*
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Ik word lid van* fanfareslagwerkgroeppierebloazersProjectorkest (keuze aanvinken)
  Per datum*
  Indien je je ook voor een opleiding aanmeldt
  Mijn instrument 1ste keuze:
  Mijn instrument 2de keuze:

  De contributie van de vereniging bedraagt € 85,= per kalenderjaar. Het lesgeld voor een opleiding bedraagt € 105,= per lesjaar. Betaling zal plaatsvinden door
  automatische incasso ten laste van rekening nummer (IBAN) . Bij beëindiging van het lidmaatschap en/of opleiding wordt inning van contributie/lesgeld per eerstvolgende halfjaarmoment beëindigd.
  Ik ga akkoord met automatische incasso ja

  Heb je nog opmerkingen, geef ze hier dan weer. Wij nemen zo snel als mogelijk contact op met je.