Stichting Muziekdependance Vorstenbosch verzorgt de opleidingen voor muziekvereniging de Notenkrakers.

Docent blaasmuziek Gijs Berkers

Docent blaasmuziek Gijs Berkers

 

Docent slagwerk Mark Verhofstad

Docent slagwerk Mark Verhofstad

De opleidingen worden in overleg met de leerlingen en ouders ingepland. De wekelijkse muzieklessen van in principe 20 minuten vinden plaats in de Stuik.

U kunt uw kind of uzelf aanmelding via onderstaand digitaal formulier.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Willemijn Zwanenberg telefoon 0413-377845 of via willemijn_van_dommelen@hotmail.com.

AANMELDINGSFORMULIER NIEUW LID DE NOTENKRAKERS
NB ons privacyreglement is van toepassing. Lees het onder Contact.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Met * aangegeven velden zijn verplichte velden

Achternaam*
Voornaam*
Postcode*
Woonplaats*
Geboortedatum*
Telefoonnummer*
Je e-mailadres*
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ik word lid van* fanfareslagwerkgroeppierebloazers (keuze aanvinken)
Per datum*
Mijn instrument 1ste keuze:
Mijn instrument 2de keuze:

De contributie van de vereniging bedraagt € 85,= per kalenderjaar. Het lesgeld bedraagt € 105,= per lesjaar. Betaling zal plaatsvinden door
automatische incasso ten laste van rekening nummer (IBAN) . Bij beëindiging van het lidmaatschap en/of opleiding wordt inning van contributie/lesgeld per eerstvolgende halfjaarmoment beëindigd.
Ik ga akkoord met automatische incasso ja

Heb je nog opmerkingen, geef ze hier dan weer. Wij nemen zo snel als mogelijk contact op met je.